neasmyrni.net.gr neasmyrni.net.gr neasmyrni.net.gr
Αρχική Απόψεις ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
facebook
Έχουμε 23 επισκέπτες συνδεδεμένους
ARTION 2016-small lux new 001 akadimos118x118 autopragmatosi Kyvellou-new

deligiannifoto2014 smalllowΓράφει η Κλαίρη Δεληγιάννη, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Ν. Σμύρνης

Τόσο η Κοινωνική Οικονομία, όσο και οι κοινωνικές επιχειρήσεις, παρά το γεγονός ότι για την Ευρώπη και την Αμερική αποτελούν επιτυχημένες πρακτικές εδώ και πολλές δεκαετίες, εδώ στην Ελλάδα εξακολουθούν να προκαλούν σύγχυση, ερωτηματικά και απορίες σε πολλούς.


Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να τονιστεί η μεγάλη αξία της κοινωνικής οικονομίας όχι μόνο ως τρόπου αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης ή υποκατάστασης ενός κράτους που σταθερά αυτοακυρώνεται, αλλά ως απάντηση στο οικονομικό μοντέλο που προβάλλει την επιχειρηματικότητα σαν δραστηριότητα μονοτροπικά κερδοσκοπική, συχνά …. από αμφιλεγόμενες πρακτικές. Η Κοινωνική Οικονομία εδώ και δεκαετίες ανθίζει στην Ευρώπη και με μεγάλη καθυστέρηση αναπτύσσεται τώρα στην Ελλάδα. Προσφέρει ζωτικής σημασίας υπηρεσίες και αγαθά ποιότητας σε τιμές προσιτές προς τους καταναλωτές ή ακόμα και χωρίς χρηματική τιμολόγηση, με προστιθέμενη αξία την επιστροφή κέρδους προς την κοινωνία.
Η απασχόληση στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι αντιπροσωπεύει μόλις το 1,8% της συνολικής απασχόλησης και το 2,9% της μισθωτής εργασίας. Πρόκειται για κάποια από τα μικρότερα ποσοστά μεταξύ των κρατών μελών της Ε.Ε

Τα χαρακτηριστικά των Κοινωνικών Επιχειρήσεων είναι :
- Η οργάνωσή τους με επιχειρηματικό πνεύμα
- Η επιδίωξη οικονομικών και κοινωνικών στόχων ταυτόχρονα
- Ο υψηλός βαθμός αυτονομίας
- Ο συμμετοχικός χαρακτήρας
- Η κινητοποίηση ομάδων και φορέων πολιτών
- Η επιδίωξή τους να βρίσκουν λύσεις στα προβλήματα της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού
- Η συμβολή τους σε μια οικονομική ανάπτυξη που ενισχύει την κοινωνική συνοχή
- Το ελάχιστο επίπεδο αμοιβόμενης εργασίας
- Η περιορισμένης έκτασης διανομή κερδών
- Το σημαντικό επίπεδο οικονομικού κινδύνου
Η Κοινωνική Οικονομία προωθείται ως μέσο για την αποτελεσματική ένταξη των αποκλεισμένων απο την αγορά εργασίας σε Πανευρωπαϊκό επίπεδο. Η έννοια του κοινωνικού αποκλεισμού σταδιακά υποκαθιστά την έννοια της φτώχειας στο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής, διότι δυνητικά επιτρέπει τη συμπερίληψη περισσότερων παραμέτρων  -από την υλική αποστέρηση- οι οποίες δυσχεραίνουν τη συμμετοχή στην κοινωνική ζωή. Η πρόσβαση στην αγορά εργασίας μέσα από την κοινωνική οικονομία αποτελεί στρατηγική κοινωνικής ένταξης.

Συμπεράσματα
Η Κοινωνική Οικονομία λειτουργεί για περισσότερα από 200 χρόνια. Μέχρι σήμερα έχει αποτελέσει σημαντικό παράγοντα δημιουργίας οικονομικής αξίας, θέσεων εργασίας και ευκαιριών κοινωνικής ενσωμάτωσης.
Υπάρχουν χιλιάδες επιτυχημένες κοινωνικές επιχειρήσεις στην Ευρώπη, οι οποίες υπηρετούν, ισάξια τον οικονομικό και κοινωνικό τους ρόλο.
Το θεσμικό πλαίσιο στην Ελλάδα επιτρέπει – για πρώτη φορά ουσιαστικά – τη δημιουργία βιώσιμων συνεταιριστικών επιχειρήσεων, προσφέροντας σημαντικά κίνητρα και διευκολύνσεις.
Η παθογένεια των κοινωνικών επιχειρήσεων μπορεί να αντιμετωπισθεί εφόσον υιοθετηθούν εμπειρίες και καλές πρακτικές από την οικονομία της αγοράς, χωρίς να αλλοιωθεί ο κοινωνικός τους χαρακτήρας.
Υπάρχουν εργαλεία και ευκαιρίες που μπορούν να υλοποιηθούν προκειμένου να εξασφαλίσουν οι ΚΟΙΝΣΕΠ όχι μόνο τη σύσταση και την απρόσκοπτη λειτουργία τους αλλά και την ανάπτυξή τους.
Πάνω απ΄όλα όμως:  Όπως σε κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα, το όραμα, η δέσμευση και η ανταγωνιστικότητα που θα εξασφαλίσουν στο εγχείρημα οι επιχειρηματικοί εταίροι, προσφέρουν τις πιο ασφαλείς προϋποθέσεις επιτυχίας.