neasmyrni.net.gr neasmyrni.net.gr neasmyrni.net.gr
Αρχική Αυτοδιοίκηση ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ
facebook
Έχουμε 17 επισκέπτες συνδεδεμένους
ARTION 2016-small lux new 001 akadimos118x118 autopragmatosi Kyvellou-new
Νέο σύστημα προσλήψεων, σύμφωνα με το οποίο όλες οι προσλήψεις και οι συμβάσεις στους ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού, αλλά και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα (Βουλή, Προεδρία της Δημοκρατίας, Νομικά Πρόσωπα Εκκλησίας κλπ) θα γίνονται μέσω ΑΣΕΠ, ανακοίνωσε στις 11 Νοεμβρίου ο Υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Ραγκούσης. Το νέο σύστημα, σύμφωνα με την κυβέρνηση, έχει στόχο τη διασφάλιση της αξιοκρατίας και την εξάλλειψη των ανισοτήτων στις προσλήψεις. Θα προωθηθεί με διαδικασίες εξπρές και θα έχει ψηφιστεί μέχρι το τέλος Νοεμβρίου...

Το νέο σύστημα προσλήψεων, το οποίο προωθείται με νομοθετική πρωτοβουλία, δίνει στο ΑΣΕΠ την αποκλειστική εξουσία της οργάνωσης και του ελέγχου όλων των προσλήψεων και σε όλους τους φορείς (με ελάχιστες εξαιρέσεις) του Δημοσίου. Η όλη προσπάθεια επιχειρεί να εξισορροπήσει τριών ειδών ανισότητες:
-Την ανισότητα που υπάρχει μεταξύ εκείνων που υπηρετούσαν στο Δημόσιο με stage ή συμβάσεις έργου και εκείνων που εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα, με την κατάργηση της πριμοδότησης του 50% της προϋπηρεσίας.
- Την ανισότητα μεταξύ των άνεργων και εκείνων που είχαν «καταγράψει» εμπειρία στο Δημόσιο, με μείωση του ανώτατου χρονικού ορίου εμπειρίας και μείωση γενικά των μορίων της εμπειρίας.
- Την ανισότητα μεταξύ του κριτηρίου της εμπειρίας και των τίτλων σπουδών με αυξημένη μοριοδότηση των τίτλων σπουδών σε όλες τις προσλήψεις (τακτικού και εποχικού προσωπικού).
Στη δικαιοδοσία του ΑΣΕΠ μπαίνουν εκτός από την Τοπική Αυτοδιοίκηση (ΟΤΑ, ΚΕΔΚΕ, ΤΕΔΚ) και όλοι οι φορείς (ΝΠΙΔ)που ανήκουν κατά 50% στο κράτος, οι δημόσιες επιχειρήσεις στις οποίες το ελληνικό Δημόσιο ασκεί άμεσα ή έμμεσα επιρροή, οι Τράπεζες, το υπουργείο Εξωτερικών (εκτός των διπλωματών), ο ΟΚΑΝΑ και ΚΕΘΕΑ, το ΚΕΕΛ, τα Ψυχιατρικά Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Επίσης για πρώτη φορά υπόκεινται στον έλεγχο του ΑΣΕΠ: η Βουλή,η Προεδρία της Δημοκρατίας, οι Ανεξάρτητες Αρχές, τα Νομικά πρόσωπα της Εκκλησίας (Ορθόδοξης και άλλων εκκλησιών).


Οι αλλαγές
Στις προσλήψεις μόνιμου προσωπικού καταργείται η προσαύξηση 50% της εμπειρίας, καταργείται η προφορική συνέντευξη, καταργείται η μοριοδότηση όσων συμμετείχαν σε προγράμματα κατάρτισης, καταργείται η διαφορετική μοριοδότηση βάσει της συνάφειας τίτλου σπουδών και η διαφορετική μοριοδότηση διδακτορικών & μεταπτυχιακών, ανώτατο όριο εμπειρίας γίνονται τα 5 έτη.
Στις προσλήψεις συμβασισιούχων ορισμένου χρόνου το νέο σύστημα προσλήψεων προτείνει για το προσωπικό των βρεφονηπιακών σταθμών (8μηνίτες) συμβάσεις ίσες με τη διάρκεια του σχολικού έτους, καταργείται το κριτήριο ηλικίας, οι μονάδες ανεργίας προτείνονται σε 200 για 4 μήνες και 75 ανά μήνα έως 1 έτος, ενώ οι μονάδες εμπειρίας υπολογίζονται ως εξής: 5 μονάδες/μήνα τον πρώτο χρόνο, 7 μονάδες/μήνα το δεύτερο  χρόνο, 9 μονάδες/μήνα τον τρίτο χρόνο, 8 μονάδες/μήνα τον τέταρτο χρόνο, 5 μονάδες/μήνα τον πέμπτο χρόνο (σύνολο 408 μόρια).
Στις προσλήψεις συμβάσεων έργου προτείνεται να εξαιρούνται οι συμβάσεις που αφορούν διοικητικό προσωπικό και γραμματειακή υποστήριξη, να απαιτείται βεβαίωση ΑΣΕΠ (όχι δικηγόρου που ίσχυε σήμερα) ότι δεν υποκρύπτεται σύμβαση αορίστου χρόνου, η επιλογή θα γίνεται μέσω ΑΣΕΠ με κριτήρια συμβάσεων ορισμένου χρόνου.

Οι Καινοτομίες
Για να εγκριθούν συμβάσεις έργου πρέπει να υπάρχει βεβαίωση από το ΑΣΕΠ ότι δεν υποκρύπτεται σχέση εξαρτημένης εργασίας, ενώ μετά το τέλος του μεταβατικού διαστήματος (31-12-2010) για να εγκριθούν θέσεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου πρέπει να μην υπάρχουν στον φορέα κενές οργανικές θέσεις.
Όλοι οι τίτλοι σπουδών, μεταπτυχιακά, διδακτορικά μοριοδοτούνται  ανεξάρτητα από το αν είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται.
Καταργείται η αθροιστική μοριοδότηση του δεύτερου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.
Το τεστ δεξιοτήτων του ΑΣΕΠ θα διενεργείται κάθε δύο χρόνια και όχι κάθε χρόνο, όπως οριζόταν μέχρι τώρα θα έχει ισχύ δέκα έτη (αντί τριών )και ο συντελεστής της βαρύτητας βαθμού θα είναι 4 αντί 2.
Δεν θα λαμβάνεται καθόλου υπόψη το κριτήριο της εμπειρίας για το 50% των θέσεων υποχρεωτικά, ενώ μέχρι τώρα το ποσοστό αυτό ήταν 35% των θέσεων και σε δυνητική βάση.
Mέσα στο επόμενο εξάμηνο οι φορείς που χρειάζονται ειδικές κατηγορίες προσωπικού με συμβάσεις ορισμένου χρόνου πρέπει να το δηλώσουν στο υπουργείο Εσωτερικών και στο ΑΣΕΠ. Με τη σύμφωνη γνώμη του ΑΣΕΠ μπορούν να προσλάβουν προσωπικό ειδικών κατηγοριών με συμβάσεις έργου (ακόμα κι αν έχουν κενές οργανικές θέσεις) το αργότερο όμως μέχρι 31-12-2010.


Διαφωνίες ΚΕΔΚΕ
Τον φόβο ότι με το σύστημα προσλήψεων θα υπάρξει μετωπική ρήξη των Δήμων με την κυβέρνηση εξέφρασε ο Πρόεδρος της ΚΕΔΚΕ και Δήμαρχος της Αθήνας κ. Νικήτας Κακλαμάνης, o oποίος ζήτησε διάλογο για την εξεύρεση κοινά αποδεκτής λύσης.
Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΚΕ αφού τόνισε ότι ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης δεν είναι να συγκρούεται ανέφερε σχετικά: «...Όταν όμως οι κυβερνήσεις αποφασίζουν μέτρα που όχι μόνο δεν επιλύουν τα προβλήματα, αλλά οδηγούν στην επιδείνωσή τους, η σύγκρουση είναι αναπόφευκτη...» και κατήγγειλε ως προσχηματικό τον διάλογο που αρχίζει για τους εργαζόμενους στους ΟΤΑ. «...Η κυβέρνηση δεν γνωρίζει σε βάθος το πρόβλημα, εκτός αν ο διάλογος μετατραπεί σε ουσιαστικό και εξευρεθεί κοινά αποδεκτή λύση...» δήλωσε ο κ. Κακλαμάνης.