Τους λόγους της ανεξαρτητοποίησής της έκανε γνωστούς η Δημ. Σύμβουλος Ν. Σμύρνης κα Ρουμπίνη Τσαμασίρου στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημ. Συμβουλίου της Τρίτης 2/3/2010. Η κα Τσαμασίρου είχε, εδώ και πολύ καιρό, διαφοροποιηθεί πολιτικά από τις θέσεις της παράταξης του τ. Δημάρχου κ. Κουτελάκη, στην οποία ανήκε εδώ και 3 τετραετίες. Μετά τις πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις στην πόλη μας και την παραίτηση του κ. Κουτελάκη, η κα Τσαμασίρου έσπευσε να ανεξαρτητοποιηθεί και επίσημα από την παράταξη του τ. Δημάρχου γιατί, σύμφωνα με δηλώσεις της, δεν θεωρούσε σωστό να συμμετέχει ως μέλος της παράταξης στη διαδικασία εκλογής νέου Δημάρχου.  Η κα Τσαμασίρου ανέφερε αναλυτικά τους λόγους της ανεξαρτητοποίησής τους και ανακοίνωσε την ίδρυση νέας παράταξης, από το χώρο της αριστεράς, με την οποία θα συνεχίσει να δραστηριοποιείται στα κοινά. Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της δήλωσης ανεξαρτητοποίησης της κας Τσαμασίρου....

ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜOTIKHΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
ΡΟΥΜΠΙΝΗΣ ΤΣΑΜΑΣΙΡΟΥ

Η ανεξαρτητοποίηση μου είναι αναμενόμενο αποτέλεσμα της πολιτικής μου πορείας στην παρούσα θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου.
Η παρουσία μου στην Τ.Α. μετράει περίπου δύο δεκαετίες. Η απόφαση μου δεν ήταν εύκολη, το αντίθετο ήταν βασανιστική και λόγω χαρακτήρα και από τον τρόπο που έχω επιλέξει να συμμετέχω στην δημόσια ζωή.
Και εξηγούμαι.
Αντίληψη προσωπική και του πολιτικού χώρου από τον οποίο προέρχομαι και στον οποίο ανήκω είναι η συμμετοχή στους θεσμούς και η εξάντληση κάθε δυνατότητας τους, με σκοπό την καλυτέρευση της ζωής στο σήμερα, προς όφελος του κοινωνικού συνόλου, με την συμμετοχή και τον αγώνα των πολιτών.
Γι' αυτό απαιτείται συλλογικότητα  συγκροτημένη σε ένα πρόγραμμα που εκφράζει πραγματικές ανάγκες, προτείνει λύσεις και δίνει οραματικές προοπτικές σε κάθε επίπεδο πολιτικής δράσης και εν προκειμένω στην Τ.Α.
Τέτοια συλλογικότητα ήταν η Δημ. Κίνηση - Ποιότητα Ζωής που συγκροτήσαμε το1998 και έδωσε άλλη πνοή στα δημοτικά πράγματα της πόλης. Μαζευτήκαμε πολλοί δραστήριοι και ανήσυχοι συμπολίτες με ένα πρόγραμμα ριζοσπαστικό και προωθημένο για την εποχή του, που έφτανε μέχρι τα αυτοδιαχειριζόμενα στέκια νεολαίας.
Είχε όμως δύο βασικές προϋποθέσεις την μείωση του συντελεστή δόμησης και τις χρήσεις γης. Και οι δύο δεν υλοποιήθηκαν. Η ομόφωνη απόφαση που αφορούσε τον συντελεστή δόμησης υπονομεύτηκε και στην πράξη έφερε το αντίθετο αποτέλεσμα. Οι χρήσεις γης ανακυκλώθηκαν σε συσκέψεις με συνεχείς αναβολές, χωρίς επιστημονική υποστήριξη  αλλά κυρίως χωρίς διάθεση σύγκρουσης με τις κατεστημένες συνθήκες.
Δικαιολογίες υπήρχαν πολλές και μερικές πραγματικές, ήμασταν καινούργιοι στην διοίκηση και είχαμε προτεραιότητα την οικονομική εξυγίανση του Δήμου.
Σε αντιστάθμισμα διευρύναμε με αγορές και παρεμβάσεις τον δημόσιο χώρο, και οργανώσαμε τις υπηρεσίες του Δήμου και των ΝΠΔΔ.
Ταυτόχρονα όμως η συλλογικότητα υποχωρεί.
Η εκλογική επιτυχία του 2006, σε πολλούς συμπολίτες που στηρίξαμε τον  συνδυασμό, συνδέθηκε με προοπτικές ποιοτικής αναβάθμισης, του έργου και των δράσεων του Δήμου, με γνώμονα την ενημέρωση, την συμμετοχή και την διαβούλευση με τους πολίτες.
Από την αρχή της τετραετίας όμως γίνεται φανερό με τον πιο απόλυτο τρόπο, η αντίληψη της Δημοτικής αρχής για τον Δημόσιο χώρο, για την συμμετοχή και την δημοκρατία.
Ο δημόσιος χώρος νοείται ως περιουσιακό στοιχείο του Δήμου πρόσφορο για διαπραγμάτευση. Δεν είναι χώρος δημιουργίας, πολιτισμού και ψυχαγωγίας στον ελεύθερο χρόνο, άλλα τόπος κατανάλωσης ελεύθερου χρόνου.
Η συλλογικότητα δίνει την θέση της στον κατακερματισμό. Η διοίκηση έχει περιοριστεί σε διαχείριση κατά αντικείμενο σε κλειστές ομάδες που δεν επικοινωνούν και αναπτύσσουν καθεστωτικές νοοτροπίες, με  μοναδική αναφορά τον Δήμαρχο.
Η αρχή της διοίκησης είναι το «διαιρεί και βασίλευε», η απαξίωση και η χλεύη στην διαφορετική άποψη, με στόχο και αυτοσκοπό την διατήρηση στην εξουσία με κάθε μέσο γιατί «ο σκοπός αγιάζει τα μέσα».
Η διάψευση και η απογοήτευση είναι απρόσμενα μεγάλη.  Γιατί δεν είναι ότι το «σύστημα» δεν μας επιτρέπει, δεν είναι ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τομές, είναι ότι δεν θέλουμε τις συγκρούσεις. Έτσι η μάχη για την άλλη αντίληψη στη άσκηση της πολιτικής έχει χαθεί. Η απόσταση που χωρίζει το 1998 με το 2007 βαθαίνει.

Διαφοροποιήθηκα ήδη από το 2007 σε μια σειρά από μεγάλα θέματα του δήμου όπως:
• την κατασκευή εμπορικού κέντρου στον αθλητικό χώρο του Πανιώνιου,
• την επιβολή τροφείων στους Παιδικούς σταθμούς σε αντίθεση με τις προεκλογικές δεσμεύσεις για την ανάπτυξη των κοινωνικών υπηρεσιών «χωρίς οικονομική επιβάρυνση των πολιτών»,
• το ΝΠΔΔ του Άλσους γιατί προοιωνίζει την διάλυση της υπηρεσίας περιβάλλοντος και αντικατάσταση της από εργολάβους.
Η άποψη μου για την δημόσια διαβούλευση στο επιχειρησιακό πρόγραμμα και
την προώθηση των δομών διαφάνειας αντιμετωπίστηκε από την ηγεσία της Δημοτικής αρχής σαν απειλητική ενέργεια.
Δεν ψήφισα τον προϋπολογισμό του 2010 γιατί δεν είχε καμία ιεράρχηση υλοποιήσιμων  έργων και δράσεων περιβαλλοντικής παρέμβασης.
Η παρωδία της συμμετοχικής διαδικασίας σε επίπεδο κοινωνίας αλλά και η παγίωση της τακτικής στο Δημ. Συμβούλιο, του ψηφίστε πρώτα και μετά συζητάμε και μάλιστα άτυπα, τα μεγάλα θέματα όπως η διαμόρφωση της Πλατείας Καρύλλου, δείχνει ότι η ενημέρωση η συζήτηση και η συμμετοχή δεν είναι στην πολιτική της Δημ. Αρχής.
Όταν καθημερινά αποδεικνύεται ότι και οι πιο μικρές αλλαγές απαιτούν κοινωνική συμμετοχή και συναίνεση για να λειτουργήσουν, η δημόσια κριτική αντιμετωπίζεται  από την Δημ. Αρχή με κραυγές και απειλές, που εκστομίστηκαν και σε αυτήν την αίθουσα σε όποιον Σύμβουλο ή πολίτη, ζήτησε ενημέρωση και εξηγήσεις.

Εκεί τελείωσε και η κριτική μου συμπόρευση που άρχισε από την αρχή της τετραετίας. Τελείωσαν τα ψέματα και οι αυταπάτες ότι μέσα από την παράταξη της οποίας υπήρξα συνιδρύτρια, μπορεί να σηματοδοτηθεί άλλη  ποιότητα, μπορεί το όραμα του 1998 για μια άλλη πολιτική στο Δήμο να πραγματοποιηθεί.
Ήταν μια αργή πορεία γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς προσπαθώ να εξαντλώ κάθε δυνατότητα παρέμβασης και συνεργασίας.

Δεν μπορώ να παραμείνω στην παράταξη της πλειοψηφίας γιατί :
• Πιστεύω ότι η εξουσία δεν είναι αυτοσκοπός αλλά μέσον για τομές και αλλαγές.
• Πιστεύω στη διαδικασία της κοινωνικής συμμετοχής.
• Πιστεύω ότι η αποτελεσματικότητα της διοίκησης πραγματώνεται με την διεύρυνση της δημοκρατικής λειτουργίας.
• Πιστεύω ότι η πολιτική δεν είναι δούναι και λαβείν. 
• Πιστεύω ότι οι άνθρωποι που δρουν μέσα σε κάθε σύστημα βάζουν την σφραγίδα της αντίθεσης της ανατροπής ή της προσαρμογής τους σε αυτό.
• Πιστεύω στις συνεργασίες και όχι στην «αρχή του ενός».

Στην πολυετή παρουσία μου στη Τ.Α. υπηρέτησα και επιτρέψτε μου να πώ τίμησα τις θέσεις στις οποίες εκλέχτηκα ή μου δόθηκαν. Αφιέρωσα κόπο και χρόνο σε βάρος πολλές φορές, της επαγγελματικής επιστημονικής και κυρίως της οικογενειακής μου ζωής, συνεργάστηκα με πολλούς από εσάς, με υπαλλήλους και με πολίτες προσπαθώντας να ακούω και να συνθέτω. Όπου οι συνεργασίες πέτυχαν κάναμε έργο εποικοδομητικό για τους πολίτες.

Σήμερα συμμετέχω και στηρίζω μια νέα Δημοτική Κίνηση που διεκδικεί τον δημόσιο χώρο για τους πολίτες, με δράσεις και έργα ήπια που διαπνέονται από την οικονομία των αναγκών. Με προτεραιότητα στο περιβάλλον της πόλης για την αναβάθμιση της καθημερινότητας μαζί με τους πολίτες.

Η συνολική μου διαφωνία με την πολιτική παράταξη της πλειοψηφίας και η συμμετοχή μου στην νέα Δημ. Κίνηση  με οδήγησαν στην ανεξαρτητοποίηση.   Στοιχειώδης πολιτική εντιμότητα δεν μου επέτρεπε να συμμετέχω στις διαδικασίες που δρομολογήθηκαν στην Δημοτική Ομάδα της πλειοψηφίας με την παραίτηση του Δημάρχου.

Παραμένω ανεξάρτητη Δημ Σύμβουλος και συνεχίζω παρά τις δυσκολίες και τις διαψεύσεις. Αναγνωρίζοντας και αναλαμβάνοντας, για την περίοδο συμμετοχής μου στην διοίκηση του Δήμου τις πολιτικές ευθύνες που μου αναλογούν για λάθος εκτιμήσεις και παραλείψεις.
Και κυρίως γιατί εφησύχασα, ανέθεσα σε άλλους μέρος των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων μου νομίζοντας ότι συμμετέχω σε μια ομάδα που από καιρό έγινε άθροισμα μονάδων.
Συνεχίζω να αγωνίζομαι μέσα και έξω από τους θεσμούς μαζί με τους συμπολίτες μου για καλύτερο παρόν και φωτεινότερο μέλλον.