Με απόφαση του Δημάρχου κ. Κουτελάκη ορίστηκαν νέες Αντιδήμαρχοι Ν. Σμύρνης οι κυρίες Κουτετέ Αικατερίνη και Γαλανοπούλου Ελεονώρα. Η κα Κουτετέ ορίστηκε αρμόδια για θέματα Υπηρεσιών Πρασίνου, Παιδικών χαρών, Δημοτικής Συγκοινωνίας και υπεύθυνη λειτουργίας ΚΕΠ, ενώ η κα Γαλανοπούλου για θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης και Ποιότητας Περιβάλλοντος. Η θητεία των νέων αντιδημάρχων ορίζεται από 15-3-2008 έως 15-3-2009. Να αναφέρουμε ότι οι νέες Αντιδήμαρχοι αντικατέστησαν τους τ. Αντιδημάρχους κ. Σουρβίνο Άγγελο και κα Κασίμη Ελένη. Στις υπόλοιπες 3 Αντιδημαρχίες (από τις 5 που δικαιούται ο Δήμος Ν. Σμύρνης) παραμένουν οι Αντιδήμαρχοι κα Μαρίνα Ιακωβάκη, κ.Πολύδωρος Συρίγος και κ. Παράσχος Δρακούλης οι οποίοι θα συνεχίσουν και φέτος με τις ίδιες αρμοδιότητες.

Με απόφαση του Δημάρχου κ. Κουτελάκη ορίστηκαν νέες Αντιδήμαρχοι Ν. Σμύρνης οι κυρίες Κουτετέ Αικατερίνη και Γαλανοπούλου Ελεονώρα. Η κα Κουτετέ ορίστηκε αρμόδια για θέματα Υπηρεσιών Πρασίνου, Παιδικών χαρών, Δημοτικής Συγκοινωνίας και υπεύθυνη λειτουργίας ΚΕΠ, ενώ η κα Γαλανοπούλου για θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης και Ποιότητας Περιβάλλοντος. Η θητεία των νέων αντιδημάρχων ορίζεται από 15-3-2008 έως 15-3-2009. Να αναφέρουμε ότι οι νέες Αντιδήμαρχοι αντικατέστησαν τους τ. Αντιδημάρχους κ. Σουρβίνο Άγγελο και κα Κασίμη Ελένη. Στις υπόλοιπες 3 Αντιδημαρχίες (από τις 5 που δικαιούται ο Δήμος Ν. Σμύρνης) παραμένουν οι Αντιδήμαρχοι κα Μαρίνα Ιακωβάκη, κ.Πολύδωρος Συρίγος και κ. Παράσχος Δρακούλης οι οποίοι θα συνεχίσουν και φέτος με τις ίδιες αρμοδιότητες.