ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΕΙ ΟΡΙΑ Ο ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

 

Εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο και βρίσκεται στο τελικό στάδιο διαβούλευσης πριν την έγκρισή του από τη Βουλή περί τα τέλη Μαΐου ο «Καλλικράτης». Οι αλλαγές του νέου νομοσχεδίου, όσες τελικά επικρατήσουν (γιατί υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις), πιστεύεται ότι θα φέρουν μια νέα εποχή στην αυτοδιοίκηση. Η Ν. Σμύρνη δεν αλλάζει όρια, δεν επηρεάζεται χωροταξικά. Θα επηρεαστεί, όμως, η λειτουργία των Νομικών Προσώπων τα οποία μειώνονται από 7 σε 2 και κατά συνέπεια θα ακολουθήσουν και αρκετές μετατάξεις υπαλλήλων. Ο αέρας ανανέωσης που φιλοδοξεί να φέρει ο «Καλλικράτης» αναμένεται να αποδειχτεί στην πράξη αν θα αποδώσει...

 

Συνενώσεις ΟΤΑ
Η Νέα Σμύρνη δεν αλλάζει όρια, δεν συνενώνεται με κανέναν άλλο Δήμο, αλλά παραμένει ως έχει, όπως σας είχαμε έγκαιρα ενημερώσει από το Νοέμβριο του 2009.
Οι 1034 δήμοι και κοινότητες, όμως, της χώρας συνενώνονται σε 333 έως 343 δήμους. Οι 57 Νομαρχίες καταργούνται και αντικαθίστανται απο 13 περιφέρειες και οι 13 περιφέρειες υπάγονται σε 7 αποκεντρωμένες διοικήσεις. Το σχέδιο Καλλικράτης προωθεί την εξυγίανση των υπερχρεωμένων δήμων, τίθενται αυστηροί περιορισμοί στις προσλήψεις, οι οποίοι θα γίνονται μόνο μέσω ΑΣΕΠ, και αυστηρά όρια στα κριτήρια δανεισμού.
Ο κ. Γιάννης Ραγκούσης, αναφερόμενος στις αλλαγές που προωθούνται με τον Καλλικράτη, «για ένα καλό κράτος στην υπηρεσία του πολίτη», τόνισε ότι: «Χρειαζόμαστε δήμους και περιφέρειες λιγότερους σε αριθμούς, μεγαλύτερους σε έκταση, πλουσιότερους σε πόρους, προσωπικό και αρμοδιότητες, πιο αποτελεσματικούς, πιο οικονομικούς, πιο διαφανείς, πιο δημοκρατικούς και πιο ανοικτούς στην κοινωνία».


6 νέες δομές
Το σημερινό δημαρχοκεντρικό σύστημα επιχειρείται να καταργηθεί με τον «Καλλικράτη» με τη σύσταση 6 νέων δομών. Στα πρότυπα της κυβερνητικής επιτροπής θα λειτουργεί Εκτελεστική Επιτροπή αποτελούμενη από τον δήμαρχο και τους αντιδημάρχους, αρμόδια για όλους τους τομείς πολιτικής.
Τα οικονομικά του δήμου θα περνούν πλέον από τη δικαιοδοσία της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα απαρτίζεται από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο και από 6 έως 10 μέλη ανάλογα με το μέγεθος του δημοτικού συμβουλίου. Ανάλογος θα είναι ο τρόπος συγκρότησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που προβλέπεται για δήμους άνω των 10.000 κατοίκων και θα αναλάβει ζητήματα χωροταξίας, πολεοδομίας και προστασίας του περιβάλλοντος.
Γνωμοδοτικό όργανο σε δήμους πάνω από 10.000 κατοίκους θα είναι η νέα Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, αποτελούμενη από 25 έως 50 μέλη- εκπροσώπους φορέων της τοπικής κοινωνίας και δημότες. Καταγγελίες και αναφορές πολιτών για κακοδιοίκηση στους δήμους θα δέχεται ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης, ο οποίος θα είναι πρόσωπο κύρους και θα επιλέγεται σε δήμους άνω των 20.000 κατοίκων από τα 2/3 του δημοτικού συμβουλίου.
Παράλληλα, το νομοσχέδιο προβλέπει ειδικό πρόγραμμα εξυγίανσης στο οποίο θα μπορούν να ενταχθούν όσοι δήμοι έχουν υποχρεώσεις ή χρέη τα οποία υπερβαίνουν συγκεκριμένο ποσοστό των ετήσιων τακτικών εσόδων τους. Η χρηματοδότηση του προγράμματος εξυγίανσης θα γίνει μέσω ειδικού Λογαριασμού Εξυγίανσης και Αλληλεγγύης της Αυτοδιοίκησης, που θα συσταθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Στο πλαίσιο της βελτίωσης των υπηρεσιών προς τον πολίτη το πρόγραμμα προβλέπει μια σειρά καινοτόμων αλλαγών, όπως είναι, π.χ., η «έξυπνη» κάρτα δημότη και τα 1.200 ηλεκτρονικά δημοτικά ΚΕΠ.

Ενίσχυση αρμοδιοτήτων
Με περισσότερες από 220 αρμοδιότητες φαίνεται ότι θα ενισχυθούν οι δήμοι μετά τον «Καλλικράτη», ενώ για τις περιφερειακές αυτοδιοικήσεις το σχέδιο προβλέπει τη μεταφορά 304 νέων αρμοδιοτήτων. Αποτέλεσμα της αναδιάρθρωσης αυτής των αρμοδιοτήτων θα είναι και οι μαζικές μετακινήσεις προσωπικού, ενώ οι Δήμαρχοι ανησυχούν και θεωρούν τους πόρους ανεπαρκείς και αβέβαιους ως προς την είσπραξή τους , παρά τις δεσμεύσεις του Υπ. Εσωτερικών ότι οι νέες αρμοδιότητες θα συνοδεύονται από τους αντίστοιχους πόρους,

Αναστολή επαγγέλματος & 5ετής θητεία
Δυνατότητα να είναι υποψήφιοι σύμβουλοι θα έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, σε αντίθεση με το 21ο που προβλέπει το σημερινό εκλογικό σύστημα. Υποψήφιοι θα μπορούν να είναι και ομογενείς ή νόμιμοι μετανάστες, με εξαίρεση το αξίωμα του δημάρχου για το οποίο παραμένει εξάλλου και το ηλικιακό όριο των 21 ετών. Η θητεία Δημάρχων και Νομαρχών γίνεται 5ετής από το 2014 και μελλοντικός στόχος είναι η ταυτόχρονη διεξαγωγή των ευρωεκλογών και των δημοτικών εκλογών. Τόσο ο δήμαρχος όσο και οι αντιδήμαρχοι θα είναι υποχρεωμένοι να κατοικούν στον δήμο εκλογής τους, με εξαίρεση αυτούς των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης. Παράλληλα προβλέπεται πως οι δήμαρχοι σε περιοχές άνω των 10.000 κατοίκων όπως η Νέα Σμύρνη θα πρέπει να αναστείλουν κάθε άλλη επαγγελματική τους δραστηριότητα.
Με επιλογή του δημάρχου θα τοποθετούνται οι αντιδήμαρχοι, ο αριθμός των οποίων διαφοροποιείται ανάλογα με τον πληθυσμό κάθε δήμου. Σε δήμους με πληθυσμό από 50.001 έως 100.000 κατοίκους όπως είναι η Νέα Σμύρνη θα τοποθετούνται έξι αντιδήμαρχοι, αντί των 5 που ίσχυε σήμερα.

Τα ασυμβίβαστα
Με το σχέδιο τίθενται κωλύματα και ασυμβίβαστα με την ιδιότητα των δημάρχων και συμβούλων. Ετσι, δεν μπορούν να εκλεγούν στις θέσεις αυτές δικαστικοί λειτουργοί, αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, θρησκευτικοί λειτουργοί, γενικοί γραμματείς και υπάλληλοι των δήμων με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, υπάλληλοι νομικών προσώπων ή διευθύνοντες και εντεταλμένοι σύμβουλοι αυτών. Απαγορευτική είναι η υποψηφιότητα και για υπαλλήλους του Δημοσίου και δημοσίων επιχειρήσεων, οι οποίοι ήταν διευθυντές ή γενικοί διευθυντές μονάδας στα όρια του δήμου κατά το τελευταίο 18μηνο πριν από τις εκλογές. Ανάλογη πρόβλεψη υπάρχει για διοικητές, υποδιοικητές, προέδρους Δ.Σ., διευθύνοντες ή εντεταλμένους συμβούλους νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου.
Ασυμβίβαστη κρίνεται η εκλογή ως δημάρχων ή συμβούλων όσων έχουν οφειλές προς τον δήμο και ορίζεται πως σε περίπτωση εκλογής θα πρέπει να τις έχουν εξοφλήσει μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών. Κώλυμα υπάρχει και για όσους συνάπτουν συμβάσεις ή έργα παροχής υπηρεσιών με τους δήμους άνω των 5.000 ευρώ τον χρόνο. Ανάλογα κωλύματα και ασυμβίβαστα προβλέπονται και στην εκλογή περιφερειακών συμβουλίων.

Οι αμοιβές
Οι δήμαρχοι σε περιοχές 20.000 έως 100.000 κατοίκων, όπως η Νέα Σμύρνη, θα λαμβάνουν αποδοχές ίσες με το 60% των αποδοχών του γενικού γραμματέα υπουργείου.Οι αντιδήμαρχοι λαμβάνουν το 50% της αντιμισθίας που αναλογεί στον δήμαρχο, οι πρόεδροι των δημοτικών συμβουλίων λαμβάνουν το 40% αυτής.

Νομικά Πρόσωπα - Δημοτικές Επιχειρήσεις
Τη συνένωση των ΟΤΑ ακολουθούν και τα Νομικά Πρόσωπα των Δήμων. Από 6.000 που είναι σήμερα μειώνονται σε λιγότερο από 2.000. Τα 60.000 περίπου μέλη των διοικήσεων των Διοικητικών Συμβουλίων των δημοτικών επιχειρήσεων των ΟΤΑ, μειώνονται κατά 40.000.
Στο Δήμο Ν. Σμύρνης λειτουργούν σήμερα 7 ΝΠΔΔ: ο Οργανισμός Νεολαίας Άθλησης, ο Πολιτιστικός Οργανισμός, το Δημοτικό Γυμναστήριο - Κολυμβητήριο, τα ΚΑΠΗ, η Εθνική Στέγη, το Κέντρο Προσχολικής Αγωγής και το Άλσος. Στο πλαίσιο, όμως, της συγχώνευσης των νομικών προσώπων των δήμων προβλέπεται πως κάθε νέος δήμος μπορεί να έχει έως δύο νομικά πρόσωπα: ένα για τους τομείς κοινωνικής προστασίας, αλληλεγγύης και παιδείας και ένα για τομείς πολιτισμού, αθλητισμού και περιβάλλοντος. Έτσι εκτός απροόπτου τα ΝΠΔΔ στην πόλη μας αναμένεται να μειωθούν σε 2.
Τέλος, όσον αφορά τις δημοτικές επιχειρήσεις, περιορίζονται σε μία κοινωφελή, ανά δήμο, η οποία θα ονομάζεται «κοινωφελής δημοτική επιχείρηση». Το γεγονός αυτό αν επαληθευτεί δεν θα επηρεάσει την υπό σύσταση «Κοινωφελή Επιχείρηση» του Δήμου μας.


Σχολικές επιτροπές
Επιτρέπεται πλέον η λειτουργία μόνο μιας Σχολικής Επιτροπής για κάθε βαθμίδα. Στο Δήμο μας δηλαδή θα υπάρχει μια επιτροή για τις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και μια επιτροπή για τις μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Απολύσεις – Μετατάξεις
Μόνο το μόνιμο προσωπικό θα παραμείνει στους δήμους. Όλοι οι συμβασιούχοι, που υπηρετούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή και με συμβάσεις έργου θα απολυθούν μετά τη λήξη τους. Σύμφωνα με εκτιμήσεις ο αριθμός των συμβασιούχων που τελικά θα απολυθούν θα υπερβαίνει τις 35.000. Θα γίνει ανακατανομή του μόνιμου προσωπικού με μετατάξεις και από τις νομαρχίες. Τα μέτρα αποσκοπούν και στην οικονομία πόρων, αλλά και στο να δοθεί τέλος στο καθεστώς των συμβασιούχων και την ομηρία τους και στην αξιοποίηση προσωπικού που πλεονάζει σε κάποιους τομείς.
Για το μόνιμο προσωπικό των υπό κατάργηση ή μεταφορά υπηρεσιών η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να προχωρήσει σε αναγκαστικές μετατάξεις, αφού όμως προηγουμένως δοθεί «περίοδος χάριτος» τριών μηνών, ώστε οι εργαζόμενοι να επιλέξουν που επιθυμούν να μεταταγούν. Οι μόνιμοι υπάλληλοι που μετά τις αναγκαστικές μετατάξεις δεν θα αποδεχθούν το νέο καθεστώς εργασίας, θα πρέπει να απολυθούν.
Το μόνιμο προσωπικό και το προσωπικό αορίστου χρόνου που απασχολούνται σήμερα στα νομικά πρόσωπα και τις δημοτικές επιχειρήσεις θα μεταταχθεί υποχρεωτικά στις νέες, μειωμένες δομές που θα διαμορφωθούν. Ειδικά σε περίπτωση που υπάρξει πλεονάζον προσωπικό από τα νομικά πρόσωπα είναι δυνατή η απόσπασή τους σε άλλες υπηρεσίες του δήμου, με απόφαση του συμβουλίου. Θα επέλθει ευρεία ανακατανομή του μόνιμου προσωπικού, ώστε όλα τα νέα διοικητικά σχήματα που θα προκύψουν να αρχίσουν να λειτουργούν από την 1η Ιανουαρίου 2011. Ωστόσο, ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Ραγκούσης διευκρίνισε ότι όσοι μεταταχθούν θα διατηρήσουν τα εργασιακά τους και ασφαλιστικά δικαιώματα.

Χρηματοδότηση
Απαραίτητη προϋπόθεση, ωστόσο, για την επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος είναι η χρηματοδότησή του. Σύμφωνα με το Υπ. Εσωτερικών, ο «Καλλικράτης» θα χρηματοδοτηθεί μέσω των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, οι οποίοι περιλαμβάνουν το φόρο εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, το ΦΠΑ και το Φόρο Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας. Σε παλιότερες δηλώσεις του ο κ. Ραγκούσης είχε διαβεβαιώσει πως όλες οι αρμοδιότητες που θα μεταφερθούν θα συνοδεύονται από αντίστοιχους πόρους.

Αντιδράσεις
Το σχέδιο νόμου για τον «Καλλικράτη» δεν γίνεται αποδεκτό, όπως είναι σήμερα διατυπωμένο, απεφάνθη μετά από ψηφοφορία το Δ.Σ. της ΚΕΔΚΕ και αποφάσισε να συνεχίσει τη διαβούλευση με το ΥΠΕΣ «προκειμένου να επιφέρει τις απαραίτητες αλλαγές και συμπληρώσεις». Η ΚΕΔΚΕ ζήτησε από την Κυβέρνηση επιπλέον περιθώριο διαβούλευσης, για να συγκεντρώσει τις προτάσεις των Τοπικών Ενώσεων σχετικά με το χωροταξικό του και να διαμορφωθεί η τελική πρόταση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς την κυβέρνηση και τα πολιτικά κόμματα.
Ο πρόεδρος της ΤΕΔΚΝΑ και δήμαρχος Αιγάλεω κ. Καλογερόπουλος, είπε ότι «ο Καλλικράτης δεν είναι η μεταρρύθμιση που περίμενε η Αυτοδιοίκηση και δυστυχώς οι αφαιρέσεις αρμοδιοτήτων που έγιναν, αποφασίστηκαν πίσω από κλειστές πόρτες και ερήμην των αιρετών», ενώ αρνητική στον "Καλλικράτη" εμφανίζεται και η Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας (ΕΝΑΕ). Σε ανακοίνωση του, ο πρόεδρός της, Νομάρχης Μεσσηνίας Δ. Δράκος τονίζει ότι ο "Καλλικράτης δεν δίνει τη λύση ως προς τα ζητήματα του Β' βαθμού Αυτοδιοίκησης και θα φέρει παράλυση, καθώς η οικονομική προίκα του νέου θεσμού των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων είναι όχι μόνο ανεπαρκής αλλά και αβέβαιη ως προς την είσπραξή της". Οι τελικές θέσεις των νομαρχών, πάντως, θα διατυπωθούν στο έκτακτο συνέδριο που διοργανώνουν την ερχόμενη εβδομάδα.
Τέλος, κατά του «Καλλικράτη» τάχθηκαν με ανακοινώσεις τους το ΚΚΕ, ο ΣΥΝ και οι Οικολόγοι Πράσινοι, ενώ η ΠΟΕ – ΟΤΑ ο συνδικαλιστικός φορέας των εργαζομένων στους δήμους έχει ήδη προβεί σε αρκετές απεργιακές κινητοποιήσεις και προειδοποιεί για περαιτέρω κλιμάκωση.