κατάλογοςΟ Δήμος Νέας Σμύρνης στη συνέχιση των δράσεων του για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα προληπτικής ιατρικής, ξεκίνησε  το πρόγραμμα οδοντιατρικής πρόληψης  και προαγωγής της στοματικής υγείας.

Η υλοποίηση του προγράμματος πραγματοποιείται  από το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας &  Αλληλεγγύης» μαζί  με το Νομικό Πρόσωπο  Δημοσίου Δικαίου  «Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών και Νέων Νέας Σμύρνης-Εθνική Στέγη»  σε συνεργασία με τον οδοντιατρικό σύλλογο Πειραιά .

Το πρόγραμμα  καλύπτει όλους τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου και περιλαμβάνει :

•    Εκπαίδευση των παιδιών πάνω στην υγεία και τη φροντίδα του στόματος με βιωματική μέθοδο
•    Δωρεάν οδοντοστοματολογική εξέταση των παιδιών
•    Ενημέρωση γονέων για την κατάσταση του στόματος των παιδιών.

Επιπλέον προβλέπεται επέκταση του προγράμματος στα μέλη των  ΚΑΠΗ (Κέντρα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Ηλικιωμένων).

  Ο Πρόεδρος του ΚKΠΑ                                                              Ο Πρόεδρος της Εθνικής Στέγης
                                                                                                                   

  Λαδόπουλος Παναγιώτης                                                            Τσιάπης Παναγιώτης