Η εκμάθηση του πιάνο έχει την ιδιαιτερότητα να διδάσκεται ατομικά. Το μάθημα περιλαμβάνει τα τεχνικά μέρη του οργάνου. Θεωρητικά μαθήματα κατάρτισης παράλληλα με πρακτική εξάσκηση. Σαν όργανο είναι συνώνυμο με την ευαισθησία και την ευγένια της ψυχής κα αποτελεί πηγή γνώσεων για την Αισθητική, την Ηθική και τη ψυχολογία της μουσικής.