Η χορωδία ενηλίκων είναι μια ανοιχτή ομάδα που απευθύνεται προς όλους τους δημότες που θέλουν να διασκεδάσουν τραγουδώντας οργανωμένα και ταυτόχρονα να μάθουν πάρα πολλά για το τραγούδι (ασκήσεις αναπνοής και εκπνοής, ορθοφωνίας, εκμάθηση πολυφωνικών τραγουδιών). Λειτουργούν επιπλέον τμήματα θεωρητικής κατάρτισης καθώς και εκμάθηση κιθάρας για έμπειρους και αρχάριους.