Εκλέχτηκαν κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 28ης Μαρτίου 2011 τα Διοικητικά Συμβούλια των 2 νέων ΝΠΔΔ των Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που προέκυψαν μετά την συνένωση των 21 παλαιών Σχολικών Επιτροπών. Τα Διοικητικά Συμβούλια των νέων ΝΠΔΔ είναι 15μελή (με 2 μέλη υποχρεωτικά από την αντιπολίτευση και 3 ή 4 εκπροσώπους γονέων, μαθητών, διευθυντών). Στο ΝΠΔΔ της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πρόεδρος εκλέχτηκε ο κ. Παν. Γιατζίδης και στο Δ.Σ. της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πρόεδρος εκλέχτηκε η κα Φωφώ Μουτοπούλου – Φωτεινοπούλου.

 


ΝΠΔΔ ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΙΡΕΤΑ ΜΕΛΗ
Γιατζίδης Παναγιώτης (Πρόεδρος)
Τσουράκης Κων/νος (Αντιπρόεδρος)
Μόσιος Σπυρίδων (Μέλος)
Μπίσαλας Δημήτριος (Μέλος)
Κούρτης Σπυρίδων (Μέλος από τη μειοψηφία)
Πάντος Παναγιώτης (Μέλος από τη μειοψηφία)

ΤΑΚΤΙΚΑ ΛΑΪΚΑ ΜΕΛΗ
Μαυρίδης Δημήτριος
Χρήστου Δημήτριος
Κυρούδης Θεόδωρος
Μπέλμπας Κων/νος
Κωνσταντινόπουλος Αριστείδης
Κακαϊδής Νικόλαος

Το Δ.Σ. συμπληρώνεται από 1 εκπρόσωπο της αντίστοιχης ένωσης γονέων καθώς και 2 Διευθυντές εκ των 5 αρχαιότερων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΝΠΔΔ ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΙΡΕΤΑ ΜΕΛΗ
Μουτοπούλου Φωτεινή (Πρόεδρος)
Πούλιος Κων/νος (Αντιπρόεδρος)
Κασίμη Ελένη (Μέλος)
Γαλανοπούλου Ελεονώρα (Μέλος)
Κασιμέρη Θεοδώρα (Μέλος από τη μειοψηφία)
Τσιάπης Παναγιώτης (Μέλος από τη μειοψηφία)

ΤΑΚΤΙΚΑ ΛΑΪΚΑ ΜΕΛΗ
Στεργίου Νικόλαος
Πράπας Ευστάθιος
Χατζηελευθερίου Νικόλαος
Τόγκας Ιωάννης
Τζινούδη Ρούσσα

Το Δ.Σ. συμπληρώνεται από 1 εκπρόσωπο της αντίστοιχης ένωσης γονέων, 1 εκπρόσωπο των μαθητικών κοινοτήτων, κατά προτεραιότητα της μεγαλύτερου μεγέθους σχολικής μονάδας καθώς και 2 Διευθυντές εκ των 5 αρχαιότερων των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.