Ολοκληρώθηκε στις αρχές Σεπτεμβρίου η διαμόρφωση της νέας εισόδου της Ευαγγελικής Σχολής, ενώ παραδόθηκαν και 4 νέες αίθουσες διδασκαλίας, οι οποίες ξεκίνησαν ήδη να λειτουργούν με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Το έργο ύψους 1, 7 περίπου εκατ. ευρώ έγινε σε συνεργασία με τον ΟΣΚ και συμπεριλάμβανε επίσης και νέο κυλικείο.

Ολοκληρώθηκε στις αρχές Σεπτεμβρίου η διαμόρφωση της νέας εισόδου της Ευαγγελικής Σχολής, ενώ παραδόθηκαν και 4 νέες αίθουσες διδασκαλίας, οι οποίες ξεκίνησαν ήδη να λειτουργούν με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Το έργο ύψους 1, 7 περίπου εκατ. ευρώ έγινε σε συνεργασία με τον ΟΣΚ και συμπεριλάμβανε επίσης και νέο κυλικείο.