Στη Νέα Σμύρνη σήμερα την Παρασκευή 2 Μαΐου 2014 και ώρα 20.00 συγκεντρώθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων Νέας Σμύρνης, στην αίθουσα συνεδριάσεων επί της οδού Ραιδεστού 32 -34 προκειμένου να συνεδριάσουν με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης :


1.    Παραίτηση του Κου Γεωργίου Οικονόμου από το αξίωμα του Προέδρου της Ένωσης.
2.    Συγκρότηση σε Σώμα του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης.
3.    ………………………………………….
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, παρουσία όλων των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου, άρχισε η συνεδρίαση.


    Για το 1ο Θέμα ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Κος Γεώργιος Οικονόμου υπέβαλε Δήλωση Παραίτησης από τα καθήκοντα του Προέδρου της Ένωσης εν όψει της επικείμενης λήξης της θητείας του, λόγω αποφοίτησης του τέκνου του από το 6ο Λύκειο Νέας Σμύρνης. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχτηκε ομόφωνα την παραίτηση του Προέδρου.
    Για το 2ο Θέμα αμέσως μετά την αποδοχή της παραίτησης του Προέδρου, πραγματοποιήθηκε η συγκρότηση σε Σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου. Ως εκ τούτου εξελέγησαν με μυστική ψηφοφορία ομόφωνα τα παρακάτω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  ως εξής :
        Πρόεδρος : Γιαννιώτης Θωμάς
        Αντιπρόεδρος : Βάθης Σπυρίδων
        Γεν. Γραμματέας : Μπάκος Γεώργιος
        Ταμίας : Κιτσούλης Ζήσης
        Ειδ. Γραμματέας : Λούγαρη Αγγελική
        Μέλη : Οικονόμου Γεώργιος
                   Καραμουσουλής Γεώργιος
                   Σολδάτου Κατερίνα
                   Δριμάλας Αθανάσιος
Ως εκπρόσωποι της Ένωσης στα Ν.Π.Δ.Δ. των Σχολικών Επιτροπών εξελέγησαν: α) για τη Β΄βάθμια Σχολική Επιτροπή, ο Κος Κιτσούλης Ζήσης, μετά την παραίτηση του Κου Βάθη Σπυρίδωνα, ο οποίος έθεσε υποψηφιότητα ως Αντιπρόεδρος της Ένωσης και β) για την Α’ βάθμια Σχολική Επιτροπή παρέμεινε εκπρόσωπος της Ένωσης ο Κος Καραμουσουλής Γεώργιος.