Μη νόμιμες κρίθηκαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο οι επιχορηγήσεις της πλειοψηφίας σχεδόν των πολιτιστικών συλλόγων της Νέας Σμύρνης για το 2011. Η αρμόδια επίτροπος ενέκρινε μόνο τις επιχορηγήσεις 4 φορέων: του Φιλαλνθρωπικού Σωματείου Άγιος Πολύκαρπος, των Προσκόπων, του Συλλόγου “ηλιαχτίδα” και του Συλλόγου Υπαλλήλων του Δήμου Ν. Σμύρνης.

 


Στην απόφασή της η επίτροπος αναφέρει ότι οι υπόλοιποι σύλλογοι δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις αφού:

α) Σύμφωνα με τα καταστατικά τους δεν προκύπτει ότι έχουν προεχόντως πολιτιστικούς ή αθλητικούς σκοπούς, αλλά προκύπτει ότι πρόκειται για κατεξοχήν εξωραϊστικούς συλλόγους και

β) το πρόγραμμα των δραστηριοτήτων που συνοδεύει τις αιτήσεις τους αφορά είτε σε δραστηριότητες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, είτε σε ασαφείς εκδηλώσεις που δεν έχουν πολιτιστικό χαρακτήρα, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις δεν συνοδεύεται από κανένα πρόγραμμα.
Επιπλέον όπως αναφέρεται στην απόφαση δεν αναγράφονται αναλυτικοί προϋπολογισμοί εξόδων των εκδηλώσεων, για τις οποίες θα διατίθονταν οι επιχορηγήσεις παραβιάζοντας έτσι τις αρχές της ειδικότητας των πιστώσεων και της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης (σχετ. Πράξη 110/2011 VII Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου).