Μερικές μέρες αργότερα ο Δήμαρχος κατέληξε και στην επιλογή των Αντιδημάρχων που θα τον πλαισιώσουν τα 2 πρώτα χρόνια της θητείας του. Επιλέχτηκαν όχι μόνο οι παλιοί και έμπειροι σύμβουλοι, αλλά και όπως συνηθίζεται όσοι βρέθηκαν κατά την εκλογή τους ψηλά στη λίστα των σταυρών.


Με αυξημένες αρμοδιότητες λόγω της εμπειρίας του επί 12 χρόνια στη θέση του Δημάρχου ο κ. Γιώργος Κουτελάκης στον οποίο ο Δήμαρχος κ. Τζουλάκης εμπιστεύτηκε δύο καίριους τομείς της λειτουργίας του δήμου τα οικομικά και τα τεχνικά έργα, ενώ όσοι από τους πρωτεύσαντες και από τους έμπειρους συμβούλους δεν επιλέχτηκαν ακόμα θα αξιοποιηθούν σίγουρα για τις θέσεις των Προέδρων των Νομικών Προσώπων ή θα γίνουν Αντιδήμαρχοι τα επόμενα δύο χρόνια.
Οι νεοεκλεγμένοι και οι νεώτεροι σε ηλικία μπορούν να περιμένουν και να εξασκούνται προσφέροντας τις υπηρεσίες τους αφιλοκερδώς στις πλείστες όσες επιτροπές υπάρχουν στο δήμο, ως εκπαιδευόμενοι...