Τα μέλη της αντιπολίτευσης που συμμετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια των ΝΠΔΔ της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης βρέθηκαν πρόσφατα προ δυσάρεστης εκπλήξεως… Από κατήγοροι, βρέθηκαν κατηγορούμενοι!...
Ένα ωραίο πρωί, σαν κάποιος να τους έκανε μια κακόγουστη φάρσα, ενημερώθηκαν ότι ο Δήμαρχος Ν. Σμύρνης έκανε Αγωγή σε όλα τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των ΝΠΔΔ και, έστω και τυπικά, βρίσκονται όλοι υπόλογοι (για ποσό 31.000 τα μέλη του Δ.Σ. της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και για 90.000 τα μέλη του Δ.Σ. της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) γιατί 2 πρώην Πρόεδροι Σχολικών Επιτροπών δεν είχαν καταθέσει για κάποια χρόνια απολογισμούς, βιβλία εσόδων - εξόδων και άλλα τινά που προβλέπει ο νόμος.
Το οξύμωρο είναι ότι το θέμα αυτό η αντιπολίτευση, ιδιαίτερα ο δημοτικός σύμβουλος κ. Τσιάπης το είχε καταγγείλει στο δημοτικό συμβούλιο επί σειρά ετών ζητώντας επίμονα από τον κ. Τζουλάκη που τότε ήταν Αντιδήμαρχος Παιδείας και καθ' ύλην αρμόδιος να παρέμβει.
Είναι λοιπόν δυνατόν να μην εξανίσταται ο κ. Τσιάπης και να μην ρωτάει και να ξαναρωτάει; 
«Ερωτώ τον κ. Δήμαρχο, ο οποίος ήταν τότε αρμόδιος Αντιδήμαρχος, γιατί συνέχιζε να δίνει επιχορηγήσεις στην εν λόγω Σχολική Επιτροπή, αφού δεν είχε γραπτούς απολογισμούς, δεν είχε συνοπτικούς πίνακες, ούτε βιβλίο εσόδων - εξόδων, όπως ορίζουν οι διατάξεις 234, 240, 243 του νόμου 3463/2006; 
Γιατί κ. Τζουλάκη δεν κάνατε τίποτα όλα τα προηγούμενα χρόνια και στραφήκατε σήμερα εναντίον των νεοσύστατων Νομικών Προσώπων και των μελών των Διοικητικών τους Συμβουλίων, τα οποία απλώς παρέλαβαν τη διαχείριση των Σχολικών Επιτροπών και ουδεμία σχέση έχουν με τα παλιά σκάνδαλα;”
Ο κ. Τζουλάκης δεν απάντησε για το παρελθόν, ενημέρωσε, όμως, τα μέλη των Δ.Σ. των παραπάνω Νομικών Προσώπων, ότι η Αγωγή αυτή είναι εντελώς τυπική και τους διαβεβαίωσε ότι δεν φέρουν καμία ευθύνη και δεν πρέπει ν' ανησυχούν για το μέλλον.