Παρόλο πάντως που οι πόροι της Αυτοδιοίκησης συνεχώς μειώνονται οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να κάνουν ότι μπορούν, ειδικά όσοι έχουν και την οικονομική άνεση… Ο Δήμος Ν. Σμύρνης  αποφάσισε και αυτή τη χρονιά ότι πρέπει να ρίξει μεγαλύτερο βάρος στην   κοινωνική πολιτική, τον ίδιο στόχο δηλαδή που είχε και πέρυσι… Μάλιστα είχε δηλώσει ότι θα διέθετε 1 εκατομμύριο ευρώ για νέες κοινωνικές δράσεις υπέρ των ασθενέστερων. Οι νέες αυτές δράσεις, όμως, δεν βρέθηκαν, δεν ωρίμασαν και δυστυχώς το 2011 δεν κατάφερε να υλοποιηθεί κάτι καινούργιο...
Φέτος πάντως οι αποφάσεις και οι δράσεις φαίνεται να τρέχουν πιο γρήγορα και κάποια προεργασία που είχε γίνει πέρυσι αρχίζει να αποδίδει καρπούς…