Ελπίδες ότι το έργο της πεζογέφυρας της Πλατείας Καρύλλου βρίσκεται προ της ολοκλήρωσής του “άναψαν” μαζί με τα φώτα στην Πλατεία Καρύλλου... Ο ηλεκτροφωτισμός της πεζογέφυρας που έγινε με το νέο έτος κάνει ήδη τη γέφυρα να φαντάζει πολύ πιο συμπαθητική από πριν.
Πρόσφατα τοποθετήθηκαν και οι κυλιόμενες σκάλες, ενώ ανατέθηκε και το έργο για τη δεντροφύτευση της πεζογέφυρας ύψους 67.800 ευρώ,  το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα και να αναδείξει περισσότερο το έργο.
Άντε και τον φάγαμε το γάϊδαρο...