«Η Γραμμή Α της Δημοτικής Συγκοινωνίας θα αποκατασταθεί, ο στόλος της δημοτικής συγκοινωνίας πρέπει να αυξηθεί, τα αυτοκίνητα πρέπει να συντηρούνται επιμελώς και τα δρομολόγια πρέπει να γίνουν πυκνότερα και πιο αξιόπιστα...» Την παραπάνω απάντηση έδωσε ο Δήμαρχος σε ερωτήματα συμβούλων της αντιπολίτευσης για τα προβλήματα της δημοτικής μας συγκοινωνίας.

Έτσι όλοι εμείς οι κατ’ ανάγκη ή κατ’ επιλογή χρήστες των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Η αρχή, το ήμισυ του παντός δηλαδή, έγινε με την επισήμανση των ελλείψεων. Ελπίζουμε, ότι και το υπόλοιπο ήμισυ θα δρομολογηθεί στο άμεσο μέλλον και δεν θα έχει την τύχη των τοπικών δρομολογίων...

«Η Γραμμή Α της Δημοτικής Συγκοινωνίας θα αποκατασταθεί, ο στόλος της δημοτικής συγκοινωνίας πρέπει να αυξηθεί, τα αυτοκίνητα πρέπει να συντηρούνται επιμελώς και τα δρομολόγια πρέπει να γίνουν πυκνότερα και πιο αξιόπιστα...» Την παραπάνω απάντηση έδωσε ο Δήμαρχος σε ερωτήματα συμβούλων της αντιπολίτευσης για τα προβλήματα της δημοτικής μας συγκοινωνίας.

Έτσι όλοι εμείς οι κατ’ ανάγκη ή κατ’ επιλογή χρήστες των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Η αρχή, το ήμισυ του παντός δηλαδή, έγινε με την επισήμανση των ελλείψεων. Ελπίζουμε, ότι και το υπόλοιπο ήμισυ θα δρομολογηθεί στο άμεσο μέλλον και δεν θα έχει την τύχη των τοπικών δρομολογίων...