Στο Δήμο μας από την αρχή του χρόνου έχουν λάβει χώρα αρκετές δράσεις που αφορούν το περιβάλλον, με κυριότερη την προσπάθεια οργάνωσης των ενεργών πολιτών και των φορέων της πόλης και την υλοποίηση της Τοπικής ΑΤΖΕΝΤΑ 21. Το Δίκτυο ΑΤΖΕΝΤΑ 21 είναι μια διαδικασία κατά την οποία κάθε Δήμος, πόλη, ή χωριό οργανώνει ομάδες εθελοντών οι οποίοι σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές ασχολούνται με θέματα «αειφόρου ανάπτυξης» (δηλαδή οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης που δεν συνεπάγεται την καταστροφή του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων αλλά, αντιθέτως, εγγυάται την ορθολογική βιωσιμότητά τους) και ξεκίνησε ως ιδέα από τη συνδιάσκεψη κορφής του ΟΗΕ στο Ρίο το 1992.Η εφημερίδα μας χαιρετίζει με ιδιαίτερη χαρά την πρωτοβουλία αυτή του Δήμου Ν. Σμύρνης και δηλώνει ότι θα στηρίξει ενεργά και θα προβάλλει οποιαδήποτε ενέργεια και δράση αφορά την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη των κοινωνιών με την ελπίδα να βοηθήσει με τις μικρές της δυνάμεις να φτάσει το μήνυμα σε όσον το δυνατό περισσότερους αποδέκτες και να ευαισθητοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι πολίτες. Στο Δήμο μας από την αρχή του χρόνου έχουν λάβει χώρα αρκετές δράσεις που αφορούν το περιβάλλον, με κυριότερη την προσπάθεια οργάνωσης των ενεργών πολιτών και των φορέων της πόλης και την υλοποίηση της Τοπικής ΑΤΖΕΝΤΑ 21. Το Δίκτυο ΑΤΖΕΝΤΑ 21 είναι μια διαδικασία κατά την οποία κάθε Δήμος, πόλη, ή χωριό οργανώνει ομάδες εθελοντών οι οποίοι σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές ασχολούνται με θέματα «αειφόρου ανάπτυξης» (δηλαδή οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης που δεν συνεπάγεται την καταστροφή του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων αλλά, αντιθέτως, εγγυάται την ορθολογική βιωσιμότητά τους) και ξεκίνησε ως ιδέα από τη συνδιάσκεψη κορφής του ΟΗΕ στο Ρίο το 1992.Η εφημερίδα μας χαιρετίζει με ιδιαίτερη χαρά την πρωτοβουλία αυτή του Δήμου Ν. Σμύρνης και δηλώνει ότι θα στηρίξει ενεργά και θα προβάλλει οποιαδήποτε ενέργεια και δράση αφορά την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη των κοινωνιών με την ελπίδα να βοηθήσει με τις μικρές της δυνάμεις να φτάσει το μήνυμα σε όσον το δυνατό περισσότερους αποδέκτες και να ευαισθητοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι πολίτες.