Τη διάθεση πίστωσης 45.000 ευρώ, τα οποία θα δοθούν σε 110 περίπου άπορες οικογένειες του Δήμου μας αποφάσισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Ν. Σμύρνης. Σύμφωνα με την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής κα Μαρίνα Ιακωβάκη λόγω των αυξημένων αναγκών των οικογενειών κατά τη διάρκεια των γιορτινών ημερών του Πάσχα κρίνεται σκόπιμο από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ν. Σμύρνης να δοθεί μια βοήθεια σε όλες τις άπορες οικογένειες, οι οποίες έχουν καταγραφεί στο δήμο μας. Οι άπορες οικογένειες που δικαιούνται να λάβουν την παραπάνω ενίσχυση και πληρούν τις προϋποθέσεις (είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα της Νομαρχίας ως άποροι και ανασφάλιστοι και του ΟΓΑ ως υπερήλικες) έχουν ήδη συνεργαστεί με τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου μας και υπάγονται στο πρόγραμμα Κοινωνικής Βοήθειας.