Με πρόσφατη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου επανακαθορίστηκε το ωράριο λειτουργίας μουσικών οργάνων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος για τη θερινή περίοδο έως τη 1.00 το βράδυ και για τη χειμερινή περίοδο έως τις 12.00 τα μεσάνυχτα, με την προϋπόθεση να μην διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων.

Με πρόσφατη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου επανακαθορίστηκε το ωράριο λειτουργίας μουσικών οργάνων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος για τη θερινή περίοδο έως τη 1.00 το βράδυ και για τη χειμερινή περίοδο έως τις 12.00 τα μεσάνυχτα, με την προϋπόθεση να μην διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων.

Το θέμα ήρθε προς συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων και συζητήθηκε ως έκτακτο ενόψει της έναρξης της θερινής περιόδου. Σύμφωνα με την μέχρι σήμερα ισχύουσα διάταξη για το δήμο Ν. Σμύρνης το χρονικό όριο λειτουργίας μουσικών οργάνων ήταν η 23.00 για τη θερινή περίοδο και η 22.00 για τη χειμερινή. Το χρονικό όριο θεωρήθηκε ξεπερασμένο και ανεφάρμοστο, ενώ μερικά καταστήματα άνοιγαν μετά τις 23.00 ώρα και κατά συνέπεια δέχονταν σωρεία μηνύσεων και επιβολή ποινών κλεισίματός τους.

Η παραπάνω απόφαση πάρθηκε κατά πλειοψηφία, ο κ. Σταυριανίδης ψήφισε αρνητικά, ενώ οι δημ. σύμβουλοι Απέργη, Κασιμέρη, Κλειδόπουλος, Κούπας, Πώποτας και Χαϊκάλης απείχαν της ψηφοφορίας.