Από Εξαρτησιογόνες Ουσίες & της Προαγωγής της Υγείας σε Συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ

Το Κέντρο Πρόληψης «ΗΛΙΟΣ», αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, είναι το αποτέλεσμα της ευαισθησίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλων φορέων των Δήμων Νέας Σμύρνης - Αγίου Δημητρίου και υποστηρίζεται από τον ΟΚΑΝΑ τόσο επιστημονικά όσο και οικονομικά κατά 50%. Ως αναγνωρισμένος από το κράτος φορέας για την εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης της τοξικοεξάρτησης, μείωσης της ζήτησης και προαγωγής της υγείας, το Κέντρο Πρόληψης «ΗΛΙΟΣ», στελεχώνεται από επιστημονικό προσωπικό με εκπαίδευση στην πρόληψη και παρέχει τις υπηρεσίες του δωρεάν στους δημότες.


Από Εξαρτησιογόνες Ουσίες & της Προαγωγής της Υγείας σε Συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ

Το Κέντρο Πρόληψης «ΗΛΙΟΣ», αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, είναι το αποτέλεσμα της ευαισθησίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλων φορέων των Δήμων Νέας Σμύρνης - Αγίου Δημητρίου και υποστηρίζεται από τον ΟΚΑΝΑ τόσο επιστημονικά όσο και οικονομικά κατά 50%. Ως αναγνωρισμένος από το κράτος φορέας για την εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης της τοξικοεξάρτησης, μείωσης της ζήτησης και προαγωγής της υγείας, το Κέντρο Πρόληψης «ΗΛΙΟΣ», στελεχώνεται από επιστημονικό προσωπικό με εκπαίδευση στην πρόληψη και παρέχει τις υπηρεσίες του δωρεάν στους δημότες.

ΣΚΟΠΟΣ
Η πρόληψη απευθύνεται σε ευρύτερες κοινωνικές ομάδες, που δεν έχουν σχέση άμεσα με το πρόβλημα της χρήσης και ειδικότερα σε νέους εντός σχολείου, σε εκπαιδευτικούς, γονείς αλλά και στην ευρύτερη κοινότητα.
Στόχος των προγραμμάτων πρόληψης είναι:
Η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση σε ζητήματα ουσιοεξάρτησης.
Η ανάπτυξη προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων που προάγουν την υγιή και υπεύθυνη στάση απέναντι στη ζωή.
Η ενίσχυση των οικογενειακών δεσμών και της επικοινωνίας μέσα στην οικογένεια.
Η ενίσχυση των δεσμών μαθητών - σχολικού περιβάλλοντος.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
1. Οργάνωση και υλοποίηση σεμιναρίων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων
και βιωματικών εργαστηρίων. Προβλέπονται:
Α. Ομάδες εκπαιδευτικών για όλες τις βαθμίδες με στόχο:
Την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και συμμετοχή σε θέματα πρόληψης
Ενίσχυση του εκπαιδευτικού στο ρόλο του.
Ανάπτυξη εναλλακτικών τρόπων προσέγγισης των μαθητών.
Ενδυνάμωση της επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτικών, γονέων και μαθητών.
Β. Ομάδες εφήβων και νέων: Το έργο της πρόληψης στους εφήβους έχει ως στόχο να τους ενισχύσει να αναλάβουν την ευθύνη της υγείας και της ζωής τους και να αναπτύξουν δεξιότητες, ώστε να μπορούν να αποφασίζουν συνειδητά και υπεύθυνα για το θέμα της χρήσης ουσιών.
Γ. Ομάδες Γονέων: Οι δράσεις στοχεύουν στην εκπαίδευση των γονιών σε νέες δεξιότητες, που θα τους διευκολύνουν να δημιουργήσουν ένα ασφαλές και υποστηρικτικό πλαίσιο για τα παιδιά τους, ώστε να μεγαλώσουν επιλέγοντας θετική στάση ζωής.
2. Διοργάνωση ημερίδων και εκδηλώσεων με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινότητας: Κοινωνικές Υπηρεσίες, Δημοτικές Αρχές, Σύλλογοι - Φορείς, ΜΜΕ, Επαγγελματίες Υγείας, Αστυνομία, Ενορίες.
3. Υποδοχή αιτημάτων και παροχή πληροφοριών σε άτομα και τις οικογένειές τους που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τη χρήση ουσιών με στόχο πάντα την παραπομπή τους σε κάποιο θεραπευτικό πλαίσιο.