Οι δημότες που δεν μπορούν ή δεν θέλουν να πληρώσουν το ΕΤΗΔΕ μπορούν να απευθύνονται στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ν. Σμύρνης (Ελ. Βενιζέλου 16, 6ος όροφος, τηλ. 2132025700) και να καταθέτουν τα παρακάτω δικαιολογητικά: Εξουσιοδότηση προς τη Νομική Επιτροπή του Δήμου Ν. Σμύρνης (δίνεται έντυπη από την Κοινωνική Υπηρεσία), Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 105 (δίνεται από την Κοινωνική Υπηρεσία), ΑΦΜ του ενδιαφερόμενου, απόδειξη ΑΤΜ τράπεζας για την πληρωμή του ρεύματος, λογαριασμός της ΔΕΗ.