Με μεγάλη αποχή, η οποία ξεπέρασε το 20%, πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 30 Μαρτίου οι πρώτες εκλογές για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου του Συμβουλίου Νέων Ν. Σμύρνης. Από τους 314 εγγεγραμμένους ψήφισαν μόνο 241 μέλη. Βρέθηκαν έγκυρα ψηφοδέλτια 233, λευκό 1 και 7 άκυρα. Εκλέγονται οι 9 πρώτοι κατά σειρά υποψήφιοι: Μητσόπουλος Κων/νος, Ακρίτας Ελευθέριος, Πάζας Ευθύμιος, Μαρής Νικόλαος, Γιαννόπουλος Βασίλειος, Σιούμπουρας Κων/νος, Κρικρής Γεώργιος, Αρτινιάν Αντέλ, Κουτσαυτάκης Στυλιανός. Το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης μας αναμένεται να επικυρώσει σε επόμενη συνεδρίαση του τα πρακτικά των εκλογών και κατόπιν τα μέλη του νέου συμβουλίου θα συσταθούν μεταξύ τους σε σώμα. Αναλυτικά έλαβαν...

Με μεγάλη αποχή, η οποία ξεπέρασε το 20%, πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 30 Μαρτίου οι πρώτες εκλογές για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου του Συμβουλίου Νέων Ν. Σμύρνης. Από τους 314 εγγεγραμμένους ψήφισαν μόνο 241 μέλη. Βρέθηκαν έγκυρα ψηφοδέλτια 233, λευκό 1 και 7 άκυρα. Εκλέγονται οι 9 πρώτοι κατά σειρά υποψήφιοι: Μητσόπουλος Κων/νος, Ακρίτας Ελευθέριος, Πάζας Ευθύμιος, Μαρής Νικόλαος, Γιαννόπουλος Βασίλειος, Σιούμπουρας Κων/νος, Κρικρής Γεώργιος, Αρτινιάν Αντέλ, Κουτσαυτάκης Στυλιανός. Το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης μας αναμένεται να επικυρώσει σε επόμενη συνεδρίαση του τα πρακτικά των εκλογών και κατόπιν τα μέλη του νέου συμβουλίου θα συσταθούν μεταξύ τους σε σώμα. 

Αναλυτικά οι υποψήφιοι έλαβαν:

Μητσόπουλος Κων/νος 91

Ακρίτας Ελευθέριος 87

Πάζας Ευθύμιος 80

Μαρής Νικόλαος 79

Γιαννόπουλος Βασίλειος 79

Σιούμπουρας Κων/νος 72

Κρικρής Γεώργιος 68

Αρτινιάν Αντέλ 58

Κουτσαυτάκης Στυλιανός 53

Καλογιαννίδη Κων/να 48

Τσουράκης Χρήστος 39

Κωσταντινίδης Κων/νος 25

Αντωνιάδης Αντώνης 21

Κουρουζίδου Αγγελική 21

Βαμβουρέλης Θεόφραστος 20

Γεωργούτσου Σπυρίδωνος Μαρία 20

Πανταζής Δημήτριος 16

Χρυσίνη Βασιλική 3