Ξεμπλόκαρε επιτέλους η διαδικασία αγοράς του οικοπέδου επί της οδού Πλαστήρα 74, το οποίο από το 2003 ο Δήμος ομόφωνα έχει αποφασίσει να αγοράσει για να στεγάσει Πολιτιστικές και Κοινωνικές Λειτουργίες του. Το Δημ. Συμβούλιο με νέα ομόφωνη απόφασή του ενέκρινε τη διάθεση πίστωσης 840.000 ευρώ για την αγορά από τον ΟΣΕ του παραπάνω οικοπέδου.

Ο Δήμος από το Μάρτιο του 2003 είχε αποφασίσει να αγοράσει ακίνητο επί της οδού Πλαστήρα 74 (οικόπεδο 339,27 τ.μ. με κτίσμα 437 τ.μ.) ιδιοκτησίας του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος. Στο παραπάνω οικόπεδο ο Δήμος σκόπευε να στεγάσει τις λειτουργίες της ΓΕΧΑ για να ελευθερωθεί έτσι το οικόπεδο της Ελ. Βενιζέλου απέναντι από το σημερινό Δημαρχείο, όπου στεγάζεται σήμερα η ΓΕΧΑ, και ο Δήμος να μπορέσει να χτίσει εκεί ιδιόκτητο πλέον Δημαρχιακό Μέγαρο.

Ο ΟΣΕ κατακύρωσε το 2004 το ακίνητο στο Δήμο Ν. Σμύρνης με το ποσό των 800.000 ευρώ. Για διάφορους λόγους όμως η υπογραφή του συμβολαίου καθυστέρησε μέχρι σήμερα. Πρόσφατα οι λόγοι αυτοί ξεπεράστηκαν, ο ΟΣΕ, όμως, επειδή είχε παρέλθει ικανός χρόνος από την ημερομηνία της κατακύρωσης ζήτησε την αναπροσαρμογή του τιμήματος σε 840.000 ευρώ.

Το Δημ. Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα την αναπροσαρμογή του τιμήματος, το ποσό των 800.000 ευρώ θα δοθεί από εγκεκριμένο δάνειο προς το Δήμο μας από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ενώ το επιπλέον ποσό των 40.000 ευρώ θα δοθεί από ίδιους πόρους του Δήμου.