Χώρος κοινωφελών χρήσεων με Υπόγειο Γκαράζ χαρακτηρίστηκε με πρόσφατη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 30 Οκτωβρίου το οικοδομικό τετράγωνο που βρίσκεται δίπλα από την εκκλησία των Αγ. Αναργύρων.
. Σύμφωνα με την εισήγηση του Δημάρχου το γεγονός ότι στην περιοχή Χρυσάκη – Αγ. Ανάργυροι ο Δήμος δεν διαθέτει κανένα δημοτικό ακίνητο, αλλά ούτε και κάποιο  δημοτικό οικόπεδο που να του επιτρέπει να αναπτύξει προς όφελος των πολιτών κοινωφελείς χρήσεις (παιδικό σταθμό, ΚΑΠΗ, κέντρο νεότητας, παιδική χαρά κ.ά.) και να ανακουφίσει την περιοχή από την έλλειψη θέσεων στάθμευσης, καθώς και το γεγονός ότι γειτνιάζει με την εκκλησία των Αγ. Αναργύρων οδήγησαν στη λήψη της παραπάνω απόφασης.
Ο χώρος ανήκει στα ΕΛΤΑ και το γεγονός ότι βγαίνει σε πλειστηριασμό στις 12/11 οδήγησε τη Δημοτική Αρχή στη λήψη της παραπάνω απόφασης. Πρόθεση της Δημοτικής Αρχής είναι να βγει άγονος ο διαγωνισμός για να μπορέσει να διαπραγματευτεί στη συνέχεια με τα ΕΛΤΑ την απόκτηση του οικοπέδου. Ο Δήμος μετά τη λήψη της απόφασης την κοινοποίησε αμέσως με δικαστικό κλητήρα στα  ΕΛΤΑ με την παρότρυνση να τεθεί σε γνώση των συμμετεχόντων στον πλειστηριασμό