Πραγματοποιήθηκε στις 24 Απριλίου 2010 η προγραμματισμένη Γενική Συνέλευση του Πανιωνίου ΓΣΣ ΠΑΕ. Από τη Γ.Σ. προέκυψε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ψηφίσθηκε ομόφωνα από τους παρευρισκόμενους μετόχους.
Το Δ.Σ. συστάθηκε σε σώμα ως εξής:
Πρόεδρος: Γεώργιος Κιντής
Α' Αντιπρόεδρος: Παύλος Κορκίδης
Β' Αντιπρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος: Γεώργιος Κωνσταντινίδης
Μέλη: Σίμος Καμχής, Μενέλαος Δημητρίου, Γεώργιος Ζυγούρης, Γεώργιος Ζερβακάκος, Ιωάννης Παυλόπουλος, Στυλιανός Χαϊδούτης, Γεώργιος Πλεξίδας, Κων/νος Τσακίρης, Γεράσιμος Βεντούρης.