Θετική ήταν η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ν. Σμύρνης για την εκπόνηση μελέτης εκσυγχονισμού - ανακατασκευής των αθλητικών εγκαταστάσεων του Πανιώνιου Γυμναστικού Συλλόγου, οι οποίες είναι πεπαλαιωμένες και δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες των αθλητών του Συλλόγου.

Θετική ήταν η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ν. Σμύρνης για την εκπόνηση μελέτης εκσυγχονισμού - ανακατασκευής των αθλητικών εγκαταστάσεων του Πανιώνιου Γυμναστικού Συλλόγου, οι οποίες είναι πεπαλαιωμένες και δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες των αθλητών του Συλλόγου.

Το θέμα συζητήθηκε στη συνεδρίαση της 18ης/4/2006 και το Δημ. Συμβούλιο στην συντριπτική πλειοψηφία του δεν έφερε αντίρρηση να συζητηθεί η δυνατότητα πραγματοποίησης νέου Αθλητικού Κέντρου, υπό την προϋπόθεση ότι ο Πανιώνιος Γ.Σ.Σ. θα εκπονήσει μελέτη σκοπιμότητας, μελέτη εφικτότητας περιβαλλοντική και συγκοινωνιακή μελέτη και επιχειρηματικό σχέδιο που θα παρουσιαστεί στο Συμβούλιο, το οποίο και θα αποφασίσει για την περαιτέρω πορεία της πρότασης του ΠΓΣΣ. Παράλληλα μετά από πρόταση του Δημάρχου συστάθηκε Επιτροπή που θα προχωρήσει σε συζητήσεις και διαπραγματεύσεις με τον ΠΓΣΣ με μέλη τους Δημ. Συμβούλους Αρ. Ματιάτο, Κων/νο Κλειδόπουλο, Φ. Μαζαράκη και Ελ. Κασίμη.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι η γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου κρίνεται αναγκαία αφού ο χώρος των εγκαταστάσεων έχει παραχωρηθεί από το Δήμο, ο οποίος διατηρεί την κυριότητά του αλλά αποτελεί επίσης και ουσιαστικό στοιχείο προκειμένου να υπάρξει συνεργασία με τον Υφ. Αθλητισμού στην κατεύθυνση της στήριξης της προσπάθειας αυτής.

Επίσης η έκφραση γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου δεν αποτελεί πρόκριμα για τη μελέτη, αλλά χωρίς αυτήν δεν έχει κανένα νόημα για το αθλητικό σωματείο να την εκπονήσει.