ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΟΤΕ

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

Ιωσήφ Παπαδάκης

11

9408803

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ

Βασιλική Κατσούλη

23

9408807

ΕΠΟΠΤΕΙΑ

Γεώργιος Οικονόμου

17

9408811

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Ευγενία Πολυχρόνη

12

9409060

ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α'


18

9408801

ΕΛΕΓΚΤΕΣ Β'


18

9409460

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Αικατερίνη Ανανιάδου

13

9408809

ΜΗΤΡΩΟΥ

Αφροδίτη Καβάγια

19

9409061

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ

Πην.Σταματοπούλου

25

9408810

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Ελένη Αλισάνογλου

14

9408802

Κ.Β.Σ.

Ευάγγελος Ντίνας

22

9408800

ΦΠΑ – ΕΙΔ.ΦΟΡΟΛ.

Θεοδώρα Μάρκου

15

9408808

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Ευγενία Βέντζου

21

9409461

ΕΣΟΔΩΝ

Φωτεινή Τσονωνά

16

9408804

ΒΕΒΑΙΩΣΗ-ΕΠΙΣΤΡ.9414973

ΕΞΟΔΩΝ

Άννα Ακτύπη


9408805

ΕΠΙΘ/ΤΗΣ

Στάθης Δημητρόπουλος


5244165
4132350